Prins Harry 2e en Prinses Marij

Vleugelkes

Klik heij veur de tekst en meziek vaan ut vastelaovendsleedsje vaan dit jaor.

Historie

Wie is ut allemaol begos?

Klik heij um te leze wat de aofgeloape jaore allemaol gebäört is.

aajd prinsaajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prinsaajd prins

aajd prins aajd prinsaajd prinsaajd prins aajd prins aajd prins

 

 aajd prins aajd prins

Kiek wat oet ut water kump gekroope!

Klik heij veur de tekst en meziek vaan de Waterrattemars

Veur de meziek te downlaode, haw de moes op meziek, rechtermoesklik, opsjloon en klaor!

Ransjasie

Wee ransjeert de zaak beij us?

waterrattemuts

Veurzitter: Roell Brouns

Habsjaar : Michel Bronckers

Kretser : Jos Starren

Vice Veurzitter : Harrie Bronckers

2e Habsjaar : Frenk Hendrikx

Bestuurslid : Huub Sour

waterrattemuts

Wie koume veer aon de duite?

Zoe wie eeder vereiniging kinne veer niks organisere zoonder duite. Gelökkeg höbbe veer versjellende inkomstebronne.

Sponsore - Aajd pepier - Contributie - Loterij - Donatäörskaarte

geld

 

 

Foto en Fèllem

Astrein miejer

Raod vaan ellef

Heijoonder un euverziech vaan alle leden vaan us vereiniging.
Joost vd Boorn Roell Brouns  Frenk Hendrikx 
Ton Penders Huub Custers Jean Herben
Harrie Bronckers Erwin Dicker Michel Herben
Michel Bronckers Paul Frijns Roy Meertens
Huub Sour Jos Starren Michel Timmermans
Giovanni Heuts Gerrie Laenen John Lasschuit
Jan Walczak  Rob van Lammeren Ronald Custers 

trök nao bove

Peersberiechte

Wat vint geer vaan us in de peers?

D'n optoch op maondag

Klik heij veur miejer informasie.

Sjouwerklöpke

 

 

 

2017 Huub Sour 

 

Eeder jaor reike de Waterratte aon iemes ut Sjouwerklöpke oet

Nomineer iemes

Callepin

Heijoonder un euverziech vaan us eveneminte en aktiviteite.
14 jannewarie

Prins Oetroping

Demasqué vaan de groeten oonbekinde vaan CV de Waterratte. Aonvaank 20:15 in de Klaekeburg in Heugem. De oetroping zal um 21:11 plaotsvinde. Nao de oetroping zal de installasie vaan de nuie Hoeglöstigheid plaots vinde en daornao is ut prinsebal. Daor is GEIN reseptie op den daag. Die is de vriedag nao de oetroping.
20 jannewarie

Prinsereceptie

Geer höb daan allemaol de gelegenheid um de nuie Hoeglöstigheid te koume fêtére. Dit vind plaots in de Awwe Herremeniezaol in Heugem en begint um 19:11
10 fibberwarie

55+ middag

Veur alle 55+ ers vaan Heugem en Randwiek ransjere veer unne fantastiesche fiesmiddag. Hepkes, draank ammezasie, danse en meziek zien de hoofzake van dizze middag. Entree gratis.
28 jannewarie

Donatäörskaarte actie

CV de Waterratte heet de sjariteit groet in ut veendel stoon. Maasveld, Ziekebezeuk, de keender, de 55+ middag en nog miejer aktiviteite die veer doen en die väöl duite koste. Veer hoope op un sjoen donasie vaan uuch.
18 fibberwarie

Aw Wieverbal

E sjiek fies mèt bekindmaking vaan ut Sjouwerklöpke van ut jaor. Veer nuudege uuch oet um allemaol verkleid en leuke thema's nao de Klaekeburg te koume. Aonvaank 20:33.
19 fibberwarie

Kraankebezeuk

Mèt fruitsjötelkes trèkke veer nao de kraanke lui van Heugem en Randwiek die door gans Mestreech woene.
26 fibberwarie

Vastelaovend

Veer opene de vastelaovend mèt un ontbijt beij de Hoeglöstigheid, daan nao ut kerrekhof um de euverleije lede vaan CV de Waterratte te herdinke, um 11 oor de vastelaovendsmès in de kerrek en daorna ut ophaange vaan dn Häöfdabber um de vastelaovend officieel te opene. Vaanaof un oor of 2 is eederein vreij. De mieste goon ziech daan verkleije en blieve in Heugem of goon nao Mestreech.
27 fibberwarie

Optoch

Um 14 oor vertrèk dn optoch van Heugem door de straote. Geer kint uuch heij veur opgeve via optoch@dewaterratte.nl of ut formulier op de saajt.
28 fibberwarie

Vastelaovendsbrunch

Same mèt de kikkers en vrûn opene veer dn daag mèt unne heerleke brunch. Daornao goon veer nao dn Hoof boe nog e paar eurkes vastelaovend viere en um 16 oor laote veer d'n Häöfdabber aof en is vastelaovend veur de Waterratte veurbeij. Daornao maag eederein weer doen wat heer zellef wèlt.

Sjik us e beriech

Wèlt geer get kwiet of höb geer un vraog? Völ ut formulier in en veer numme kontak mèt uuch op.

Kretser

CV de Waterratte

adres